เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

งบทดลอง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเขต


ประกาศราคากลาง


ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประดับงานพิธีวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน