• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย

 2022-02-04 11:05:03  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สนามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สนามโรงเรียนเมืองสุรินทร์ และสนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์