• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

รายงานตัวนักศึกษาทุนผู้ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 จำนวน 11 ราย

 2022-03-01 09:21:58  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 รับรายงานตัวนักศึกษาทุนผู้ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 จำนวน 11 ราย โดยนายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน “สิ่งที่ต้องทำคือความดี สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม สิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณ และให้คำนึงถึงงานคือหน้าที่ พี่น้องคือความผูกพัน” ณ ลานจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2