• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

 2022-03-10 14:56:54  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษ ที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 อัตรา ณ ลานจามจุรี