• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2565

 2022-08-09 13:42:18  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2565