• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วันที่ 10 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ในระบบ DPA

 2023-02-01 15:30:08  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 10 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 2 ณ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์